Hãy nêu ý nghĩa quyền và nghĩa vụ học tập? – Thanh Truc

Hãy nêu ý nghĩa quyền và nghĩa vụ học tập? - Thanh Truc


Học tập vì: Đối với bản thân: Giúp cho con người có kiến thức, có hiểu biết, được phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Đối với gia đình: Góp phần quan trọng trong công việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đối với xã hội: Giáo dục và đào tạo nên con người lao động mới có đủ những phẩm chất và tiềm lực cần thiết, xây dựng đất nước giàu mạnh. Quyền và nghĩa vụ của công dân: – Mọi công dân có thể học không Giảm, từ Tiểu học đến Trung học, Đại học, sau Đại học; có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với bản thân; tùy khó khăn chi tiết, có khả năng học bằng nhiều cách thức và có khả năng học suốt đời. – Trẻ em trong độ tuổi quy định bắt buộc phải hoàn thanh giáo dục Tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5), là cấp học nền tảng trong hệ thống giáo dục nước ta. chúng ta phải học tập chăm chỉ vâng lời thầy cô ,bố mẹ


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*