Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng | SGK Lịch sử lớp 9

lap-dang-0


Tổng hợp đề thi giữa kì 1 lớp 9 tất cả các môn Toán – Văn – Anh – Lí – Hóa – Sinh – Sử – Địa… Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Mục III III. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng – Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. – Đảng là danh mục của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. – Việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp làm công nhân và cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo và đường lối phóng ra dân tộc. – Cách mạng Việt Nam đã trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. – Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết liệt cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam. ND chính Tóm tắt ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng. Sơ đồ tư duy Sơ đồ tư duy Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Loigiaihay.com


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*