Sự cần thiết phải học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

November 20, 2023 Mỹ Chi 0
2021-09-10T11:03:56+07:00 2021-09-10T11:03:56+07:00 https://snv.binhdinh.gov.vn/vi/news/hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh/su-can-thiet-phai-hoc-tap-va-lam-theo-phong-cach-ho-chi-minh-103.html https://snv.binhdinh.gov.vn/uploads/news/2021_09/hcm1.jpg Tư tưởng chi phối đạo đức, tác phong, phong cách; tác phong là sự thể hiện cụ thể hóa tư tưởng, […]