Ý nghĩa chủ yếu của việc đánh bắt thủy sản xa bờ ở nước ta là

og_image_default


Trang chủ Thi thử THPT Quốc gia Địa lý

Câu hỏi:

01/04/2022 7,822 Ý nghĩa chủ yếu của việc đánh bắt thủy sản xa bờ ở nước ta là

      A. phòng chống các thiên tại trên biển. 

B. cung cấp nguyên liệu cho chế biến.

       C. bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. 

D. khai thác tốt hơn nguồn lợi thủy sản.

Đáp án chính xác Xem lời giải Câu hỏi trong đề:   Bộ 15 đề thi thử THPT Quốc gia Địa lí năm 2022 Bắt Đầu Thi Thử

Ý nghĩa chủ yếu của việc đánh bắt thủy sản xa bờ nước ta là khai thác tốt hơn nguồn lợi thủy sản, do vùng biển xa bờ nước ta còn rất nhiều nguồn lợi thủy sản chưa khai thác hết. Việc khai thác xa bờ cũng góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

hoạt động nội thương của nước ta hiện nay phát triển mạnh chủ yếu do

01/04/2022 8,747

Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết trong các địa điểm sau đây, địa điểm nào có nhiệt độ trung bình tháng 1 cao nhất?

01/04/2022 8,233

Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết tỉnh nào có mật độ dân số thấp nhất trong các tỉnh sau đây?

01/04/2022 7,650

Câu 4:

Mục đích chủ yếu của việc dùng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là

01/04/2022 3,856

Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây có số lượng trâu lớn hơn bò?

01/04/2022 2,332

Câu 6:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết nhà máy thủy điện Thác Bà thuộc tỉnh nào sau đây? 

01/04/2022 1,291

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây đúng về vận hành nuôi trồng thủy sản của nước ta?

01/04/2022 1,160

Câu 8:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây chảy hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam? 

01/04/2022 1,148

Câu 9:

Giải pháp để hạn chế thiệt hại do lũ quét gây ra ra ở nước ta là

01/04/2022 1,114

Câu 10:

Cho bảng số liệu: DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN2010 – 2019(Đơn vị: Nghìn người) Năm 2010 2013 2016 2019 Tổng số  87067,3 90191,4 93250,7 96484,0 Dân số thành thị  26460,5 28865,1 31397,0 33816,6 Dân số nông thôn  60606,8 61326,3 61326,3 62667,4

(Nguồn: Niêm giám nghiên cứu Việt Nam 2019, NXB nghiên cứu, 2020) Theo bảng số liệu sau, để thể hiện sự thay đổi ngay cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn giai đoạn 2010 – 2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?  01/04/2022 1,033

Câu 11:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết than được khai thác ở địa điểm nào sau đây?

01/04/2022 980

Câu 12:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết tỉnh nào sau đây có nhiều cà phê và chè?

01/04/2022 964

Câu 13:

vùng nông thôn biển Đông Nam Bộ có nhiều thuận lợi để

01/04/2022 940

Câu 14:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết điểm du lịch nào đây có nước khoáng?

01/04/2022 896

Câu 15:

Cho bảng số liệu: TỈ LỆ SINH, TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019 Quốc gia Bru-nây Mi-an-ma Cam-pu-chia Phi-lip-pin Tỉ lệ sinh  15 18 23 21 Tỉ lệ tử  4 8 6 6 (Nguồn: Niêm giám nghiên cứu Việt Nam 2019, NXB thống kê, 2020)Theo bảng số liệu, cho biết quốc gia nào có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp nhất?

01/04/2022 811 Xem thêm các câu hỏi khác »


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*