Bài 1 trang 75 SGK Sinh học 10. Chu kì tế bào gồm những giai đoạn nào, nêu ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào.

bai-18-chu-ki-te-bao-va-qua-trinh-nguyen-phan_1200x630


–> Được tài trợ Lớp 10 Sinh Học lớp 10 Trung bình: 4,48 Đánh giá: 1064 Bạn đánh giá: Chưa Câu 2 Trang 93 SGK Hình học 10 Bài 1 Trang 11 SGK Vật lí 10 Skills – Review 4 Tiếng Anh 10 mới Với vị trí và lãnh thổ của Việt Nam, chúng ta sử dụng phép chiếu bản đồ nào là phù hợp nhất? Bài 2 Trang 8 SGK Lịch sử 10 Chu kì tế bào gồm những giai đoạn nào? Nêu ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào. * Chu kì tế bào:   – Là khoảng thời gian giữa hai lần phân bào. Chu kì tế bào gồm kì trung gian và quy trình nguyên phân.   – Kì trung gian chiếm phần lớn chu kì tế bào, được chia thành các pha nhỏ là G1, S và G2:     + Pha G1: tế bào tổng hợp các chất cần cho sự sinh trưởng, quá trình bắt đầu từ khi tế bào nảy sinh đến khi tế bào đạt kích thước tiêu chuẩn.     + Pha S: nhân đôi ADN và nhiễm sắc thể. Các nhiễm sắc thể được nhân đôi nhưng vẫn có dính với nhau ở tâm động tạo nên một nhiễm sắc thể kép bao gồm 2 nhiễm sắc tử (crômatit).     + Pha G2: tế bào tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào.  * Ý nghĩa của điều hòa chu kì tế bào: chu kì tế bào được điều hòa một cách chặt chẽ nhằm đảm bảo sự sinh trưởng, phát triển bình thường và ổn định của cơ thể. Bài 2 trang 75 SGK Sinh học 10. Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau? Bài 3 trang 75 SGK Sinh học 10. Điều gì sẽ xảy ra nếu ở kì giữa của nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy? Bài 4 trang 75 SGK Sinh học 10. Nêu ý nghĩa của nguyên phân? Được tài trợ   Bài 17: Quang hợp Bài 19: Giảm phân  

Các môn khác

  Văn mẫu lớp 10   Đại Số lớp 10   Hình Học lớp 10   Hóa Học lớp 10   Vật Lý lớp 10   Tiếng Anh lớp 10   Tiếng Anh lớp 10 mới   Sinh Học lớp 10   Giáo Dục Công Dân 10   Địa Lý lớp 10   Tin Học lớp 10   Lịch Sử lớp 10   Công Nghệ lớp 10   Ngữ Văn lớp 10 Phần một: Giới thiệu chung về thế giới sống Phần hai: Sinh học tế bào Chương I: Thành phần hóa học của tế bào Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước Bài 4: Cacbonhidrat và lipit Bài 5: Prôtêin Bài 6: Axit nucleic Chương II: Cấu trúc của tế bào Bài 7: Tế bào nhân sơ Bài 8: Tế bào nhân thực Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo) Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo) Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất Bài 12: Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh Chương III: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quy trình chuyển hóa vật chất Bài 15: Thực hành: một số thí nghiệm về enzim Bài 16: Hô hấp tế bào Bài 17: Quang hợp Chương IV: Phân bào Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân Bài 19: hạn chế phân Bài 20: Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành Bài 21: Ôn tập phần sinh học tế bào Phần ba: Sinh học vi sinh vật Giải bài tập sgk lớp 12 Giải bài tập sgk lớp 11 Giải bài tập sgk lớp 10 Tải app giải bài tập sgk Văn mẫu Blog Được tài trợ


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*