Khái niệm việc làm, vai trò của việc làm và giải quyết việc làm

Vai-tro-cua-viec-lam-va-giai-quyet-viec-lam-trong-nen-kinh-te-quoc-dan


quy trình tạo việc làm là quá trình tạo ra những của cải vật chất ( số lượng, chất lượng tư liệu sản xuất), sức lao động ( số lượng, chất lượng sức lao động) và điều kiện kinh tế- xã hội khác. Khái niệm việc làm

Mục lục

1. Khái niệm việc làm và giải quyết việc làm 1.1 Khái niệm việc làm 1.2 Phân loại việc làm 1.3 Khái niệm giải quyết việc làm 1.4 Vậy tạo việc làm là gì? 2. Vai trò của việc làm và giải quyết việc làm trong nền kinh tế quốc dân

1. Khái niệm việc làm và giải quyết việc làm

1.1 Khái niệm việc làm

Xét về mặt xã hội, mọi người có sức lao động đều đặn có quyền có việc làm. Đó là một trong số những quyền cơ bản nhất của con người đã được khẳng định trong hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam. Nhưng trên thực tế đảm bảo quyền có việc làm cho người lao động là vấn đề thách thức, là bài toán phức tạp và đầy điều kiện không chỉ ở nước ta mà còn ở tất cả các nước trên thế giới trong điều kiện hiện nay. do đó vấn đề việc làm được nhắc đến rất nhiều, nhưng trong mỗi thời gian và không gian khác nhau thì khái niệm về việc làm lại có những thay đổi ngay nhất định. Trước đây trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp người lao động được coi là có việc làm là những người làm việc trong thành phần kinh tế quốc doanh, khu vực kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể, ngoài ra không có sự thừa nhận các vận hành ở lĩnh vực khác. Trong cơ chế đó Nhà nước bố trí việc làm cho người lao động do đó chứ có khái niệm về thiếu việc làm hay việc làm không đầy đủ. Ngày nay trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần thì quan niệm về việc làm có sự thay đổi về căn bản. – Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đưa ra khái niệm việc làm: Việc làm là những vận hành lao động được trả công bằng tiền hoặc hiện vật. – Theo điều 33 của Bộ luật lao động Việt Nam: Khái niệm việc làm là những hoạt động có ích không bị pháp luật ngăn cấm và đem lại thu nhập cho người lao động. Việc làm là nhu cầu, quyền lợi nhưng đồng thời cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với mọi người. Theo đại hội Đảng lần thứ VII: “Mọi việc mang lại thu nhập cho người lao động có ích cho xã hội đều được tôn trọng”. – Theo khái niệm này việc làm được thể hiện dưới các dạng sau: + Làm những công việc mà người lao động khi thực hiện nhận được tiền lương, tiền công bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật cho công việc đó. + Làm những công việc khi người lao động thực hiện thu lợi nhuận cho bản thân ( người lao động có quyền dùng quản lý hoặc sở hữu tư liệu sản xuất và sức lao động cho bản thân để sản xuất sản phẩm). + Làm những công việc cho hộ gia đình nhưng không được trả thù lao dưới cách thức tiền công, tiền lương cho công việc đó ( do chủ gia đình làm chủ sản xuất). – Theo quan niệm của thế giới về việc làm thì: người có việc làm là những người làm một việc gì đó được trả tiền công, lợi nhuận hoặc được thanh toán bằng hiện vật hoặc những người tham gia vào các vận hành mang tính chất tự tạo việc làm vì lợi ích hay vì mức thu nhập gia đình không được nhận tiền công hoặc hiện vật. Khi vận dụng vào điều kiện và hoàn cảnh của nước ta thì khái niệm về việc làm có sự thay đổi ngay và được thường xuyên người đồng tình đó là: Người có việc làm là người làm việc trong những lĩnh vực, ngành nghề, dạng hoạt động có ích, không bị pháp luật ngăn cấm, mang lại thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình đồng thời góp một phần cho xã hội( theo giáo trình: Về chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam của PTS. Nguyễn Hữu Dũng- Trần Hữu Trung) Với các khái niệm việc làm trên thì nội dung của việc làm đã được mở rộng và tạo ra có khả năng to lớn giải phóng tiềm năng lao động, giải quyết việc làm cho nhiều người cụ thể. + Thị trường việc làm đã được mở rộng rất lớn gồm tất cả các thành phần kinh tế( quốc doanh, tập thể, tư nhân, hợp tác xã…), mọi hình thức và cấp độ sản xuất buôn bán( kinh tế hộ gia đình, Doanh nghiệp, tổ hợp…) và sự đan xen giữa chúng. Nó không bị Giảm về mặt không gian. + Người lao động được tự do hành nghề, tự do liên doanh kết nối, tự do thuê mướn lao động theo luật pháp và sự hướng dẫn của nhà nước để tạo việc làm cho mình và thu hút thêm lao động xã hội theo quan hệ cung cầu về lao động trên thị trường lao động.

1.2 Phân loại việc làm

– Theo mức độ dùng lao động:   +  Việc làm chính là công việc mà người thực hiện dành thường xuyên thời gian nhất hoặc có mức lương cao hơn các công việc khác. + Việc làm phụ là những công việc mà người thực hiện dành thường xuyên thời gian nhất sau công việc chính. + Việc làm hợp lý là những công việc tạo ra mức thu nhập không bị pháp luật ngăn cấm phù hợp với tiềm lực cạnh tranh Doanh nghiệp hoặc tiềm lực sở trường của người lao động. + Việc làm hiệu quả là việc làm với năng suất chất lượng cao. Đối với tầm vĩ mô việc làm có hiệu quả còn là vấn đề dùng hợp lý nguồn lao động tức là tiết kiệm chi phí lao động, tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều chỗ làm việc để sử dụng hết nguồn nhân lực. – Theo thời gian làm việc của người lao động. + Việc làm tạm thời là việc làm được tạo ra trong thời gian người lao động đang tìm một  công việc thích hợp với chuyên môn và sở trường của họ. + Việc làm đầy đủ là sự thoả mãn nhu cầu về việc làm cho bất kỳ ai có thể lao động trong nền kinh tế quốc dân. Việc làm đầy đủ căn cứ trên hai khía cạnh chủ yếu là mức độ dùng thời gian lao động, mức năng suất và mức thu nhập. Một việc làm đầy đủ đòi hỏi người lao động làm việc theo chế độ luật định( độ dài thời gian lao động Hiện tại ở Việt Nam là 8 giờ/ ngày) và không có nhu cầu làm thêm. + Thiếu việc làm là trạng thái trung gian giữa việc làm đầy đủ và thất nghiệp. Đó là tình trạng có việc làm nhưng do nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn của người lao động họ phải làm việc không hết thời gian theo luật định hoặc làm những công việc có mức thu nhập thấp, không đủ sống muốn tìm thêm việc làm bổ sung. Theo tổ chức lao động quốc tế ILO thiếu việc làm được thể hiện dưới hai dạng: Thiếu việc làm hữu hình: Chỉ hiện tượng lao động làm việc thời gian ít hơn thường lệ, họ không đủ việc làm, đang tìm kiếm việc làm thêm và sẵn sàng làm việc. chi tiết ở Việt Nam một tuần làm việc dưới 40 giờ, một tháng làm việc dưới 22 ngày là thiếu việc làm. Thước đo thiếu việc làm hữu hình: K1= (Số giờ làm việc thực tế/  Số giờ quy định) * 100% Thiếu việc làm vô hình là trạng thái là những người có đủ việc làm, làm đủ thời gian thậm chí thường xuyên thời gian hơn mức bình thường nhưng thu nhập thấp không đảm bảo đời sống và có nhu cầu muốn làm việc thêm để có mức lương. Thước đo thiếu việc làm vô hình: K1= ( mức lương thực tế/ thu nhập tối thiểu hiện hành) * 100% hiện nay, Tri Thức Cộng Đồng đang cung cấp dịch vụ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ tại Hà Nội, HCM, Cần Thơ… với mọi chuyên ngành học chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy LH ngay cho Chúng Tôi nhé!

1.3 Khái niệm giải quyết việc làm

Giải quyết việc làm là cải thiện chất lượng việc làm và tạo ra việc làm để thu hút người lao động vào guồng máy sản xuất của nền kinh tế. Giải quyết việc làm không những nhằm tạo thêm việc làm mà còn phải nâng cao chất lượng việc làm. Đây là vấn đề còn ít được chú ý khi nói đến vấn đề giải quyết việc làm, người ta chỉ quan tâm đến khía cạnh thứ hai của nó là vấn đề tạo ra việc làm. >> Xem thêm: Mô Hình 5 Áp Lực Cạnh Tranh Của Michael Porter Phân tích tháp nhu cầu maslow

1.4 Vậy tạo việc làm là gì?

Tạo việc làm là vận hành kiến thiết cho người lao động có được một công việc cụ thể đem lại mức thu nhập cho họ và không bị pháp luật ngăn cấm. Người tạo ra công việc cho người lao động có thể là Chính phủ thông qua các chính sách, có thể là một tổ chức vận hành kinh tế ( các Doanh nghiệp, công ty, các cơ sở hoạt động sản xuất buôn bán…) và các cá nhân, thông qua các hoạt động thuê muớn nhân công. quá trình tạo việc làm là quy trình tạo ra những của cải vật chất ( số lượng, chất lượng tư liệu sản xuất), sức lao động ( số lượng, chất lượng sức lao động) và điều kiện kinh tế- xã hội khác. có khả năng mô hình hoá quy mô tạo việc làm theo phương trình sau: Y= f( C, V, X…) Trong đó: Y: số lượng việc làm được tạo ra C: vốn đầu tư V: sức lao động X: thị trường tiêu thụ danh mục vv… Trong đó, quan trọng nhất là các yếu tố vốn đầu tư C và sức lao động V. Hai yếu tố này hợp thành năng lực sản xuất của công ty.

2. Vai trò của việc làm và giải quyết việc làm trong nền kinh tế quốc dân

Việc làm đang là vấn đề bức xúc có tính thời sự không chỉ đối với nước ta mà còn đối với tất cả các nước trên thế giới, sức ép về việc làm đang ngày càng gia tăng. do đó giải quyết việc làm là một trong số những mục tiêu quan trọng của nước ta hiện nay. Vai trò của việc làm và giải quyết việc làm trong nền kinh tế quốc dân Mà đối tượng để giải quyết việc làm chính là con người, chi tiết là người lao động, một lực lượng chiếm tỷ lệ rất lớn và đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Vì vậy để thấy rõ được tầm quan trọng của vấn đề việc làm và giải quyết việc làm trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì trước hết ta phải tìm hiểu rõ về vai trò quan trọng của con người trong xã hội. Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội. ở bất cứ giai đoạn nào thì con người cũng luôn là trung tâm của sự phát triển do đó mà  Mác đã từng nói: “ Con người là lực lượng sản xuất cơ bản nhất của xã hội. Con người với sức lao động, chất lượng, có khả năng, năng lực, với sự tham gia tích cực vào quá trình lao động là yếu tố quyết liệt tốc độ phát triển của tiến bộ kỹ thuật”. Khi thống kê, tìm hiểu về con người thì ta phải nghiên cứu trên hai khía cạnh: – Thứ nhất, con người là chủ thể sáng tạo ra mọi của cải, vật chất và tinh thần. Như vậy, để tồn tại và phát triển, con người bằng sức lao động của mình (một yếu tố của quy trình sản xuất, là lực lượng sản xuất cơ bản nhất) tạo ra tổng giá trị hàng hoá và sản phẩm. Muốn vậy, phải có quy trình kết hợp sức lao động với các tư liệu sản xuất, gọi là quá trình lao động làm việc hay là họ có việc làm. Vậy thông qua việc làm con người mới tạo ra của cải cho xã hội, đẩy nhanh sự phát triển của kinh tế xã hội. – Thứ hai, con người là chủ thể dùng và tiêu sử dụng của cải vật chất và tinh thần thông qua quá trình phân phối và tái phân phối. Trong khái niệm đã nêu ở trên, việc làm đem lại thu nhập cho người lao động và không bị pháp luật ngăn cấm. Người ta dùng mức thu nhập đó để tiêu dùng, để tái sản xuất sức lao động và phục vụ những nhu cầu khác cho bản thân tương đương là gia đình… từ đó góp phần cho sản xuất và phát triển kinh tế. Như vậy, việc làm có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đó là động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội. do đó, tạo việc làm càng đóng vai trò quan trọng hơn nữa cho sự phát triển vì: – Tạo việc làm đầy đủ cho người lao động không những tạo điều kiện để người lao động tăng mức lương, cải thiện đời sống đồng thời Giảm các tệ nạn xã hội, làm cho xã hội ngày càng văn minh hơn. – Tạo việc làm đầy đủ cho người lao động còn có ý nghĩa quan trọng ở chỗ: tạo cơ hội cho người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, trong đó quyền cơ bản nhất của họ là quyền được làm việc nhằm nuôi sống bản thân và gia đình, góp phần xây dựng đất nước.   Như vậy, ta thấy được tầm quan trọng của việc làm và giải quyết việc làm đối với người lao động trong xã hội Hiện tại. Chúc bạn học tập tốt hơn với bài viết “Khái niệm việc làm, vai trò của việc làm và giải quyết việc làm trong nền kinh tế”.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*