Nội dung Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ

images1004300_so_do2.jpg


(Baonghean) – Câu hỏi 35. Nội dung Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong vịnh Bắc Bộ? Trả lời: Trong thời gian 10 năm, từ năm 1991 đến năm 2000, đàm phán phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã trải qua 7 vòng đàm phán cấp chính phủ, 3 cuộc gặp không chính thức của Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ, 18 vòng đàm phán cấp chuyên viên Nhóm công tác trên hợp, 10 vòng họp Tổ chuyên gia đo vẽ kỹ thuật phân định và xây dựng tổng đồ vịnh Bắc Bộ, 6 vòng đàm phán về hợp tác nghề cá trong vịnh Bắc Bộ. Ngày 25/12/2000, Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ đã được ký kết. Hiệp định này gồm có 11 điều khoản với những nội dung chính là: – Khẳng định nguyên tắc chỉ đạo công việc phân định là: tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không xâm phạm lẫn nhéu, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhéu, bình đẳng cùng có lợi, cùng tồn tại hòa bình; củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước, giữ gìn sự ổn định và đẩy nhanh sự phát triển của vịnh Bắc Bộ; thông cảm, nhân nhượng lẫn nhéu, hiệp thương hữu nghị, giải quyết một cách công bằng hợp lý. – Xác định phạm vi phân định và xác định đường phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước trong vịnh Bắc Bộ đi qua 21 điểm có tọa độ địa lý xác định, nối các đoạn thẳng với nhéu. Theo đó, Việt Nam được 53,23% diện tích vịnh, Trung Quốc được 46,77% diện tích vịnh (Ảnh). Việt Nam được hưởng hơn Trung Quốc 6,46% diện tích vịnh, tức khoảng 8.205 km2. Việc ký kết Hiệp định này mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Lần đầu tiên, giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có một đường biên giới biển rõ ràng, bao gồm biên giới lãnh hải, ranh giới vùng đặc quyền kinh tế vả thềm lục địa giữa hai nước trong vịnh Bắc Bộ có giá trị quốc tế, được hai bên cùng thỏa thuận dựa theo nguyên tắc do Công ước của liên lạcQ về Luật Biển năm 1982 quy định. Hiệp định phân đánh vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá đã xác định rõ phạm vi và tạo ra khuôn khổ pháp lý quốc tế rõ ràng, thuận lợi cho mỗi nước tiến hành bảo vệ, quản lý, sử dụng, khai thác, phát triển bền vững vịnh Bắc Bộ, duy trì ổn định trong vịnh, tăng cường tin cậy và phát triển quan hệ chung giữa hai nước. Các hiệp định này cũng là đóng góp rất có tổng giá trị cho luật pháp và thực tiễn trong việc phân định ranh giới biển nói chung và ranh giới biển trong vịnh nói riêng, phù hợp với nguyên tắc phân định ranh giới các vùng biển, thềm lục địa chồng lấn giữa các quốc gia ven biển nằm đối diện hoặc kế cận mà Công ước của liên lạcQ về Luật Biển năm 1982 đã quy định. Theo Hỏi – đáp về Luật biển Việt Nam Còn nữa


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*