Môi Trường Hoạt Động Của Tổ Chức Là Gì ? Có Bao Nhiêu Cấp Độ ? Ý Nghĩa Nghiên Cứu Môi Trường Trong Công Tác QuảnTrị Của Nhà Doanh Nghiệp ? – ivn.edu.vn

Môi Trường Hoạt Động Của Tổ Chức Là Gì ? Có Bao Nhiêu Cấp Độ ? Ý Nghĩa Nghiên Cứu Môi Trường Trong Công Tác QuảnTrị Của Nhà Doanh Nghiệp ? - ivn.edu.vn


Please follow and like us: Xem thêm:Tại đây Môi Trường Hoạt Động Của Tổ Chức Là Gì ? Có Bao Nhiêu Cấp Độ ? Ý Nghĩa nghiên cứu Môi Trường Trong Công Tác QuảnTrị Của Nhà Doanh nghiệp ?1. Môi trường hoạt động của tổ chức :Môi trường là khái niệm sử dụng để chỉ các yếu tố, các lực lượng, các thể chế tồn tại bên ngoài của tổ chức mà các nhà quản trị khó hoặc không kiểm soát được chúng nhưng chúng lại gây ảnh hưởng vận hành và kết quả hoạt động của tổ chức. Mục đích của việc thống kê môi trường là để giúp đỡ những nhà quản trị có thể nhận diện được những cơ hội và các mối đe doạ mà môi trường có khả năng đem lại cho tổ chức.2. Phân loại : Gồm :_ Môi trường vĩ mô (môi trường tổng quát)_ Môi trường vi mô (môi trường đặc thù)3. Môi trường vĩ mô :* Đặc điểm :_ Các yếu tố của môi trường vĩ mô thường ảnh hưởng 1 cách gián tiếp đến vận hành và kết quả hoạt động của tổ chức._ Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khác nhéu có khả năng có chung 1 môi trường vĩ mô, cho nên người ta hay gọi môi trường này là môi trường tổng quát._ Các yếu tố của môi trường vĩ mô có mối quan hệ tương tác với nhéu đểcùng ảnh hưởng lên 1 tổ chức.* Các yếu tố cơ bản :_ Kinh tế (là yếu tố quan trọng nhất)_ Chính trị – chính phủ_ Xã hội – dân cư_ một cách tự nhiên_ Kỹ thuật – công nghệ4. Môi trường vi mô :* Đặc điểm :_ Các yếu tố của môi trường vi mô thường tác động 1 cách trực tiếp đến vận hành vàa kết quả hoạt động của tổ chức._ Mỗi 1 tổ chức dường như có 1 môi trường vi mô đặc thù của mình._ Các yếu tố của môi trường vi mô thường đơn lẻ ảnh hưởng đến mỗi tổ chức.* Các yếu tố cơ bản :_ Đối thủ cạnh tranh_ Khách hàng_ Người cung cấp_ Đối thủ tiềm ẩn_ danh mục thay thế_ Các nhóm áp lực5. Ý nghĩa thống kê :_ Nhóm các yếu tố môi trường vĩ mô là những yếu tố bên ngoài có tác động gián tiếp đến DN. Mặc dù không tác động trực tiếp đến vận hành sản xuất kinh doanh của DN, nhưng mỗi khi có sự biến đổi về nhân khẩu, về mức thu nhập dân cư, cơ sở hạ tầng hay sự ra đời của 1 công nghệ mới….đều có những ảnh hưởng dây chuyền đến DN. Đồng thời sự khan hiếm hay dồi dào tài nguyên, sự cởi mở hay bảo thủ của luật pháp đều là những yếu tố mà nhà quản trị phải quan tâm khi ra quyết liệt quản trị._ Nhóm các yếu tố môi trường vi mô luôn có những ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của DN, bởi 1 DN sẽ không thể tồn tại được nếu không có người tiêu thụ danh mục, người cung cấp nguyên vật liệu hay không duy trì được vị thế cạnh tranh so với đối thủ. Đồng thời thông qua việc bảo vệ quyền lợi riêng, các nhóm có quyền lợi trong QN luôn tìm cách tác động trực tiếp đến các quyết định QT. Thêm vào đó, sự can thiệp của các bộ phận Chính phủ nhằm duy trì hiệu lực của luật pháp sẽ có những ảnh hưởng nhất định, thậm chí có khả năng làm cho DN phải đóng cửa._ Như vậy, tất cả các yếu tố trên ảnh hưởng vào DN dù dưới hình thức trực tiếp hay gián tiếp đều đặn đem lại những hệ quả nhất định đối với hoạt động QT. mặc khác các yếu tố này luôn luôn biến đổi không ngừng, do đó đòi hỏi các nhà quản trị phải có sự sáng tạo trong mỗi quyết liệt quản trị. Please follow and like us:


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*