Ý nghĩa của việc nghiên cứ diễn thế sinh thái là (Miễn phí)

course-df-thumbnail


Ý nghĩa của việc nghiên cứ diễn thế sinh thái là

Câu hỏi:

10/08/2019 23,855 Ý nghĩa của việc nghiên cứ diễn thế sinh thái là? A. Kịp thời đề xuất các biện pháp khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường, sinh vật và con người B. Chủ động xây dựng kế hoạch trong việc bảo vệ và khái thác hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên, kịp thời đề xuất các biện pháp khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường, sinh vật và con người Đáp án chính xác C. Hiểu biết được các quy luật phát triển của quần xã sinh vật, dự đoán được các quần xã tồn tại trước đó và quần xã sẽ thay thế trong tương lai D. Chủ động điều khiển diễn thế sinh thái theo ý muốn của con người Xem lời giải Câu hỏi trong đề:   Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 41 (có đáp án): Diễn thế sinh thái (phần 1) !! Đáp án: B Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án cụ thể. Nâng cấp VIP Bình luận hoặc Báo cáovề câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ một rừng lim sau một thời gian biến đổi thành rừng sau sau là diễn thế nào?A. Nguyên sinh

B. Thứ sinh C. Liên tục D. Phân hủy Xem đáp án » 10/08/2019 24,656

Câu 2:

Quần xã sinh vật tương đối ổn định được hình thành sau diễn thế gọi là?A. Quần xã trung gian

B. Quần xã khởi đầu C. Quần xã đỉnh cực D. Quần xã thứ sinh Xem đáp án » 10/08/2019 20,820

Câu 3:

Những quá trình nào sau đây sẽ dẫn tới diễn thế sinh thái?(1) Khai thác các cây gỗ, săn bắt các động vật ở rừng.(2) Trồng cây rừng lên đồi trọc, thả cá vào ao, hồ, đầm lầy.(3) Đánh bắt cá ở ao.(4) Lũ lụt kéo dài làm cho hầu hết các quần thể bị tiêu diệt.Phương án đúng làA. (1), (2) và (3)

B. (1), (3) và (4) C. (1), (2) và (4) D. (2), (3) và (4) Xem đáp án » 10/08/2019 18,569

Câu 4:

Cho các phát biểu sau đây về diễn thế sinh thái, có bao nhiêu phát biểu đúng?(1) Trong quá trình diễn thế sinh thái, loài ưu thế chính là những loài đã “tự đào huyệt chôn mình”.(2) tác nhân gây ra diễn thế sinh thái là do ảnh hưởng trực tiếp của con người.(3) Trong diễn thế nguyên sinh, giai đoạn cuối hình thành quần xã có độ đa dạng lớn nhất.(4) Sau quy trình diễn thế thứ sinh có thể lại bắt đầu quy trình diễn thế nguyên sinh.(5) Diễn thế sinh thái là sự thay đổi ngay cấu trúc quần xã một cách ngẫu nhiên.

Xem đáp án » 10/08/2019 16,949

Câu 5:

Diễn thế sinh thái có thể hiểu là?A. Sự biến đổi cấu trúc quần thể

B. quá trình thay thế quần xã này bằng quần xã khác C. Mở rộng vùng phân bố D. Tăng số lượng quần thể Xem đáp án » 10/08/2019 13,234

Câu 6:

Cho các giai đoạn của diễn thế nguyên sinh:(1) Môi trường chưa có sinh vật.(2) Giai đoạn hình thành quần xã ổn định tương đối (giai đoạn đỉnh cực).(3) Các sinh vật đầu tiên phát tán tới hình thành nên quần xã tiên phong.(4) Giai đoạn hỗn hợp (giai đoạn giữa) gồm các quần xã biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhéu.Diễn thế nguyên sinh diễn ra theo trình tự là:A. (1), (4), (3), (2).

B. (1), (3), (4), (2). C. (1), (2), (4), (3). D. (1), (2), (3), (4). Xem đáp án » 10/06/2020 8,592 Xem thêm các câu hỏi khác » Nâng cấp VIP Hỏi bài Gọi 084 283 45 85 Hỗ trợ đăng ký khóa học tại Vietjack × VietJack VietJack


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*