Ý nghĩa của nuôi cấy mô, TB là: Các sản phẩm không đồng nhất về mặt di truyền (Miễn phí)

course-df-thumbnail


Ý nghĩa của nuôi cấy mô, TB là: Các sản phẩm không đồng nhất về mặt di truyền Đáp án: C. Cho ra các danh mục đồng nhất về mặt di truyền. Giải thích:Ý nghĩa của nuôi cấy mô, TB là cho ra các danh mục đồng nhất về mặt di truyền. – SGK trang 21 Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án cụ thể. Nâng cấp VIP Bình luận hoặc Báo cáovề câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nuôi cấy mô, tế bào là cáchA. Tách rời tế bào, mô giâm trong môi trường có chất kích thích để mô phát triển thành cây trưởng thành.

B. Tách rời tế bào TV nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp giống như trong cơ thể sống, giúp tế bào phân chia, biệt hóa thành mô, cơ quan, phát triển thành cây hoàn chỉnh. C. Tách mô, nuôi dưỡng trong môi trường có chất kích thích tạo chồi, rễ, phát triển thành cây mới. D. Tách tế bào TV nuôi cấy trong môi trường cách li để tế bào TV sống, phát triển thành cây hoàn chỉnh. Xem đáp án » 27/05/2020 66,734

Câu 2:

Cây trồng được sản xuất theo công nghệ nuôi cấy mô, TB có đặc điểm:A. Sạch bệnh, đồng nhất về di truyền

B. Không sạch bệnh, đồng nhất về di truyền C. Sạch bệnh, không đồng nhất về di truyền D. Hệ số nhân giống cao Xem đáp án » 27/05/2020 64,044

Câu 3:

Trong môi trường tạo rễ có bổ sung chất kích thích sinh trưởng:A. Chất dinh dưỡng.

B. Các chất auxin nhân tạo ( αNAA và IBA). C. Các chất auxin phép nhân tạo ( NAA và IBA). D. Các nguyên tố vi lượng. Xem đáp án » 27/05/2020 63,745

Câu 4:

Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào là……..của tế bào thực vật.A. Tính đa dạng.

B. Tính ưu việt. C. Tính năng động. D. Tính toàn năng. Xem đáp án » 27/05/2020 42,871

Câu 5:

Các lọai cây lâm nghiệp thường được nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô:A. Cây keo lai, bạch đàn, cà phê, trầm hương.

B. Cây keo lai, bạch đàn, mía, tùng, trầm hương. C. Cây keo lai, bạch đàn, cà phê, thông, tùng. D.Cây keo lai, bạch đàn, thông, tùng, trầm hương. Xem đáp án » 27/05/2020 33,783

Câu 6:

Tế bào phôi sinh là:A. Những tế bào đã được biệt hóa.

B. Những tế bào hình thành ở giai đọan đầu tiên của hợp tử . C. Những tế bào hình thành ở giai đoạn đầu của hợp tử chưa mang chức năng chuyên biệt. D. Những tế bào có tính toàn năng. Xem đáp án » 27/05/2020 29,382 Xem thêm các câu hỏi khác » Nâng cấp VIP Hỏi bài Gọi 084 283 45 85 Hỗ trợ đăng ký khóa học tại Vietjack × VietJack VietJack


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*