Bài tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội


rước tình hình tệ nạn xã hội gia tăng và chuyển biến phức tạp, việc phòng, chống tệ nạn xã hội có vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo đảm an ninh toàn quốc và phát triển đất nước trong thời kì hội nhập Hiện tại. Đảm bảo an ninh trật tự nói chung và phòng, chống tệ nạn xã hội nói riêng là góp phần tạo nên nền móng vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để làm được những điều đó thì việc đưa ra những biện pháp cụ thể để phòng, chống những hành vi vi phạm của tệ nạn xã hội là không thể thiếu.           -Thứ nhất, đối với tệ nạn ma túy. Ta cũng biết ma túy là một chất gây ra nghiện cao khiến nạn nhân phải phụ thuộc vào nó, gây ra gây ảnh hưởng thể trạng người nghiện và toàn xã hội. Để phòng và chống ma túy thì : +Từng bước khống chế, ngăn ngừa không để ma túy lây lan, nhất là trong nhà trường + Triệt để các hành vi sản xuất, buôn bán trái phép chất ma túy, hàng cấm. + Xử lí nghiệm các hành vi vi phạm pháp luật về việc dùng, kinh doanh trái phép ma túy. + Có lối sống trong sáng, lành mạnh. + Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức con người trong việc phòng chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng. + Đặc biệt đối với học sinh, cần nhận thức được tác hại và hệ lụy mà ma túy đem lại. Kiên định, cảnh giác trước sự loi kéo, rủ rê của các đối tượng nghiện. Chấp hành tốt nội quy, quy chế nhà trường, quy định của pháp luật. Rèn luyện đạo đức phẩm chất tốt. Luôn chủ động khi phát hiện dùng ma túy và tàn trữ chất gây ra nghiện. Tích các tham gia phong trào phòng, chống ma túy.        -Thứ hai, mại dâm: gồm những hành vi thực hiện các dịch vụ quan hệ tình dục có tính mua bán trên cơ sở một giá trị vật chất nhất định ngoài phạm vi hôn nhân. Để phòng và chống ta cần phải: + Kịp thời ngăn chặn không để tệ nạn lây lan. + Phối hợp với công an từng bước xóa bỏ nguyên nhân, khó khăn tệ nạn, đẩy lùi tệ nạn trong nhà trường và xã hội. + Phối hợp điều tra, xử lí các đối tượng hoạt động mại dâm. + Triệt phá, xử lí nghiêm các đối tượng vi phạm +Giáo dục, nâng cao nhận thức con người + Có lối sống trong sáng, đúng mực. + Làm tốt công tác tuyên truyền. + Đặc biệt là học sinh, luôn ý thức rèn luyện bản thân, phát hiện và thông báo những trường hợp vi phạm, kí cam kết không tham gia vào các hoạt động đó và tham gia đội tự quản.        -Thứ ba, cờ bạc: là một hình thức vui chơi giải trí để cá cược, sát phạt nhau bằng tiền. Để phòng và chống ta cần: + Kịp thời ngăn ngừa, không để tệ nạn lây lan và phát triển. + Phối hợp với công an phát hiện, triệt để các ở nhóm, xử lí nghiêm các đối tượng vi phạm. + Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục + Đặc biệt là học sinh, phải thấy tác hại, hệ quả của tệ nạn. thường xuyên rèn luyện, không bị lôi léo, rủ rê. Phát hiện và ngăn ngừa bạn bè rời xa tệ nạn,         -Thứ tư, mê tín dị đoan: là tệ nạn xã hội bao gồm các hành vi biểu hiện thái quá lòng tin mù quáng vào những điều huyền bí không có thật, từ đó có những suy đoán khác thường, dẫn đến cách ứng xử mang tính chất cuồng tín, hành động trái với những chuẩn mực của xã hội, gây hậu quả xấu đến sức khoẻ, cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân, đến an ninh trật tự. Để phòng và chống ta cần: + Phải biết phân biệt rạch ròi giữa mê tín dị đoan và tự do tín ngưỡng. + Nhận thức tác hại của mê tín dị đoan + Tuyên truyền, giáo dục để công dân nhận rõ âm mưu của mê tín. + Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp làm trong sạch địa bàn. + Tự chủ, kiên quyết không tham gia vào các hoạt động mê tín. + Có lối sống trong sáng, lành mạnh. + Nghiêm minh trừng trị, quán triệt các hành vi vi phạm. + Đối với học sinh cần nhận thức rõ hệ lụy của tệ nạn xã hội, con đường kéo theo tội phạm; không tham gia các tệ nạn xã hội dưới bất kỳ cách thức nào; không bị lôi kéo cám dỗ bởi những khoái cảm, những lối sống trụy lạc, coi trọng đồng tiền,chà đạp lên đạo đức, pháp luật, bán rẻ sự nghiệp của bản thân. Không có các hành vi mê tín dị đoan hoặc tham gia vào các hủ tục lạc hậu khác. Bằng kiến thức đã được học phân biệt được các trường hợp tự do tín ngưỡng, các trường hợp tham gia di tích văn hóa với việc lợi dụng để hoạt động mê tín dị đoan. Cảnh giác trước các hành vi của các đối tượng “buôn thần bán thánh”  và âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực phản động; phát hiện các cách thức biểu hiện mới của tệ nạn mê tín của các thể loại tà đạo nảy sinh trong lớp thì phải báo cáo ngay với trường học, chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.   Trên đây là tất cả những biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội. Mong rằng nó sẽ hữu ích với tất cả mọi người và phần nào đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần vào sự phát triển của đất nước.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*