Vì sao phải sinh đẻ có kế hoạch? | SGK Sinh lớp 11

c2-tr-183-sgk-sinh-11-0


Đề bài Vì sao phải sinh đẻ có kế hoạch? Video hướng dẫn giải Phương pháp giải – Xem chi tiết Xem lại Sinh đẻ có kế hoạch ở người Lời giải chi tiết Đối với gia đình, sinh đẻ có kế hoạch để cải thiện chất lượng đời sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Đối với xã hội, sinh đẻ có kế hoạch làm Giảm áp lực đối với phát triển kinh tế xã hội, tài nguyên môi trường. Loigiaihay.com


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*