Trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ

666


 Tuổi trẻ huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: NV). Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân. Mọi công dân Việt Nam trong độ tuổi, có đủ tiêu chuẩn đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Điều này xuất phát từ truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam. Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tuổi trẻ luôn là lực lượng xung kích trên tuyến đầu chống giặc. Đặc biệt, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, lớp lớp thanh niên với khát vọng tự do đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Nêu cao tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, họ đã trực tiếp góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; cùng với toàn quân, toàn dân ta giành thắng lợi vĩ đại, phóng ra miền Nam, thống nhất đất nước. đời sống hòa bình hôm nay là thành quả được đánh đổi bằng xương máu và sự hy sinh cao cả của bao thế hệ cha anh. Vì vậy, sẵn sàng tham gia Quân đội để góp phần bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, bảo vệ đời sống yên bình, hạnh phúc của nhân dân, chính là cách để tuổi trẻ thể hiện tinh thần yêu nước, thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước. Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, “Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân đáp ứng trong Quân đội nhân dân”. Tất cả các nam thanh niên trong độ tuổi quy định của luật, nếu có đủ khó khăn về thể trạng và phẩm chất đạo đức thì đều đặn có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Quân đội. tuy nhiên, thực tế vẫn có một số bạn trẻ nhận thức chưa đúng đắn, chưa hiểu rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình; không muốn nhập ngũ vì sợ khổ, sợ vất vả. Thậm chí, còn có những cá nhân cố tình tìm cách trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Đây là những hiện tượng đáng buồn, cần bị lên án, phê phán. Bởi thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng, trách nhiệm của công dân đối với đất nước; vừa là vinh dự của mỗi người khi được đóng góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. mặt khác, thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng là cơ hội để các bạn trẻ khẳng định chính mình và trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ. “Quân đội là trường học lớn”, là môi trường thuận lợi để thanh niên được học tập những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; được tiếp thu những kiến thức chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ hữu ích cho bản thân. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng lập trường chính trị vững vàng trước những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù. Đồng thời, Quân đội cũng là môi trường của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tình cảm đồng chí, đồng đội… Học tập, rèn luyện trong quân ngũ là điều kiện thuận lợi giúp ở các bạn trẻ ngày càng trưởng thành hơn, sẵn sàng đối mặt, vượt qua mọi thử thách trong đời sống. Môi trường Quân đội còn tôi luyện ở tuổi trẻ ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, biết quan tâm, sẻ chia với mọi người. Xung kích, tự giác lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, mỗi thanh niên Việt Nam nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ cuộc sống của nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò những chủ nhân tương lai của nước nhà, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy./.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*