Nêu ý nghĩa của việc trồng cây trong nhà có tác dụng gì (Miễn phí)

course-df-thumbnail


– công dụng của cây trồng trong nhà: + Hấp thụ bớt lượng CO2 có trong không khí + Làm sạch không khồng trong nhà + Làm cảnh, trang trí + Giảm bức xạ từ các thiết bị điện tử – Tên một số loại cây nên trồng trong nhà: cây kim tiền, cây sống đời, cây trầu bà…

Câu 1:

Lựa chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp với nội dung ở cột A rồi điền câu trả lời vào cột C. Cột A Ngành thực vật Cột B Đặc điểm Cột C Câu trả lời 1. Ngành Rêu a) Có thân, rễ, lá thật. Sống trên cạn là chủ yếu. Có hoa, quả, hạt. Hạt nằm trong quả. 1………… 2. Ngành Dương xỉ b) Có thân, rễ, lá thật. Chưa có hoa, quả. Hạt nằm trên các lá noãn hở. 2………… 3. Ngành Hạt trần c) Thân không phân nhánh, có rễ giả, sống ở nơi ẩm ướt, sinh sản bằng bào tử.  3………… 4. Ngành Hạt kín d) Đã có rễ, thân, lá, có mạch dẫn. Sinh sản bằng bào tử. Có lá non cuộn ở đầu. 4…………

Xem đáp án » 30/11/2021 1,475

Câu 3:

Rêu sống ở trên cạn, nhưng chỉ sống được ở những nơi ấm ướt, râm mát vìA. Thân và lá đã có mạch dẫn. 

B. Chưa có rễ chính thức, chỉ có rễ giả.  C. Đã có rễ, thân, lá nhưng cấu tạo dễ dàng.  D. Đã có thân, lá nhưng chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức. Xem đáp án » 30/11/2021 1,036


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*