Giải thích vì sao việc trồng cây công nghiệp dài ngày ở Tây Nguyên có ý nghĩa to lớn không những về mặt kinh tế, xã hội mà cả về môi trường?


Câu hỏi: Giải thích vì sao việc trồng cây công nghiệp dài ngày ở Tây Nguyên có ý nghĩa to lớn không những về mặt kinh tế, xã hội mà cả về môi trường? Việc trồng cây công nghiệp dài ngày ở Tây Nguyên có ý nghĩa to lớn không những về mặt kinh tế, xã hội mà cả về môi trường vì: Kinh tế: Tăng sản lượng nông phẩm phục vụ cho mong muốn trong nước, tạo nguồn hàng xuất khẩu để thu ngoại tệ. Xã hội: Tạo việc làm cho một bộ phận lao động của địa phương, cải thiện hơn đời sống của nhân dân. Môi trường: Trồng cây công nghiệp dài ngày (Cà phê, cao su, chè…) thực chất là trồng rừng, nếu như đảm bảo đúng các biện pháp kĩ thuật. bên cạnh đó còn điều hòa khí hậu, nguồn nước, Giảm xói mòn đất. Xem toàn bộ: Giải bài 37 địa lí 12 vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên Từ khóa tìm kiếm Google: tây nguyên, giải địa lí 12 chi tiết, ý nghĩa cây công nghiệp dài ngày ở tây nguyên, cây công nghiệp dài ngày có vai trò to lớn,

Giải những bài tập khácBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*