Trình bày ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ cây xanh

og_image_default


Trả lời luyện tập 2 trang 113 Bài 23 Khoa học tự nhiên 7 sách Chân trời sáng tạo ngắn nhất mà vẫn đủ ý sẽ giúp học sinh đơn giản làm bài tập Khoa học một cách tự nhiên lớp 7. Khoa học một cách tự nhiên lớp 7 Bài 23: Quang hợp ở thực vật Luyện tập 2 trang 113 KHTN lớp 7: Trình bày ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ cây xanh. Trả lời: Ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ cây xanh: – Cung cấp oxygen cho sự sống của các sinh vật. – Hấp thu khí carbon dioxide trong không khí giúp giảm bớt hiện tượng hiệu ứng nhà kính làm nhiệt độ Trái Đất nóng lên. – Tổng hợp chất hữu cơ, cung cấp thức ăn cho sinh vật khác. – Cung cấp nơi ở cho nhiều loài sinh vật. – Giúp bảo vệ đất, nước ngầm; hạn chế các thiên tai như lũ lụt, sạt lở đất, hạn hán,…: Mất rừng đầu nguồn gây ra ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất,… – Cung cấp đủ nguyên, nhiên liệu, thuốc chữa bệnh,… cho con người. Xem thêm lời giải bài tập Khoa học một cách tự nhiên lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, cụ thể khác: Mở đầu trang 108 Bài 23 KHTN lớp 7: Thực vật có vai trò rất quan trọng đối với một cách tự nhiên và đối với đời sống …. Câu hỏi thảo luận 1 trang 108 KHTN lớp 7: Quan sát Hình 23.1, hãy cho biết các chất tham gia và các chất được tạo thành …. Câu hỏi thảo luận 2 trang 108 KHTN lớp 7: Lá cây lấy các nguyên liệu để thực hiện quá trình quang hợp từ đâu? …. Câu hỏi thảo luận 3 trang 108 KHTN lớp 7: Hoàn thành sơ đồ sau …. Câu hỏi thảo luận 4 trang 109 KHTN lớp 7: Quan sát Hình 23.2, hãy xác định: Nguồn cung cấp năng lượng …. Câu hỏi thảo luận 5 trang 109 KHTN lớp 7: Vì sao nói: “Trong quá trình quang hợp, trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng …. Luyện tập trang 109 KHTN lớp 7: Hoàn thành bảng thông tin sau …. Vận dụng trang 109 KHTN lớp 7: Tại sao khi trời nắng, đứng dưới bóng cây thường có cảm giác dễ chịu …. Câu hỏi thảo luận 6 trang 110 KHTN lớp 7: Quan sát Hình 23.3, hãy cho biết: Ở hầu hết các loài cây, …. Câu hỏi thảo luận 7 trang 110 KHTN lớp 7: Quan sát Hình 23.3, hãy cho biết: Mạng gân lá dày đặc …. Câu hỏi thảo luận 8 trang 110 KHTN lớp 7: Quan sát Hình 23.4, hãy cho biết: Bào quan lục lạp trong tế bào …. Câu hỏi thảo luận 9 trang 110 KHTN lớp 7: Quan sát Hình 23.4, hãy cho biết: Vai trò của khí khổng …. Luyện tập trang 110 KHTN lớp 7: Hãy cho biết đặc điểm và vai trò của phiến lá, gân lá, lục lạp, …. Vận dụng trang 111 KHTN lớp 7: Ở một số cây có lá tiêu biến thì quy trình quang hợp diễn ra …. Câu hỏi thảo luận 10 trang 111 KHTN lớp 7: Liệt kê một số yếu tố môi trường gây ảnh hưởng quang hợp …. Câu hỏi thảo luận 11 trang 111 KHTN lớp 7: Cho ví dụ chứng tỏ các loại cây khác nhéu có nhu cầu về ánh sáng …. Câu hỏi thảo luận 12 trang 111 KHTN lớp 7: Nêu tác động của nước đến quá trình quang hợp của thực vật …. Câu hỏi thảo luận 13 trang 112 KHTN lớp 7: Quan sát đồ thị Hình 23.6, hãy: Nhận xét về ảnh hưởng của hàm lượng …. Câu hỏi thảo luận 14 trang 112 KHTN lớp 7: Quan sát đồ thị Hình 23.7, hãy xác định: Nhiệt độ tối ưu …. Câu hỏi thảo luận 15 trang 112 KHTN lớp 7: Khi nhiệt độ môi trường quá cao …. Luyện tập 1 trang 113 KHTN lớp 7: Khi trồng và chăm sóc cây xanh, chúng ta cần chú ý …. Vận dụng trang 113 KHTN lớp 7: Vì sao thường xuyên loại cây cảnh trồng trong nhà mà vẫn xanh tốt …. Câu hỏi thảo luận 16 trang 113 KHTN lớp 7: Hãy cho biết quang hợp của thực vật có vai trò gì đối với môi trường …. Câu hỏi thảo luận 17 trang 113 KHTN lớp 7: Vì sao quang hợp ở thực vật giúp cân bằng hàm lượng khí carbon dioxide …. Vận dụng 1 trang 113 KHTN lớp 7: Việc xây dựng các công viên cây xanh trong các khu đô thị …. Bài 1 trang 113 KHTN lớp 7: Trình bày đặc điểm các cơ quan của lá phù hợp với chức năng quang hợp …. Bài 2 trang 113 KHTN lớp 7: Quang hợp có ý nghĩa như thế nào đối với sự sống …. Bài 3 trang 113 KHTN lớp 7: Vì sao trong bể kính nuôi cá cảnh, người ta thường cho vào các loại cây …. Bài 4 trang 113 KHTN lớp 7: Vì sao trong nông nghiệp, để tăng năng suất, người ta thường dùng đèn …. Bài 5 trang 113 KHTN lớp 7: Hãy nêu một vài vận hành bảo vệ cây xanh ở trường học của em ….


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*