Nêu được ý nghĩa của việc trồng rừng và bảo vệ rừng

Nêu được ý nghĩa của việc trồng rừng và bảo vệ rừng


Nêu được ý nghĩa của việc trồng rừng và bảo vệ rừng

378 12/06/2023 Em có khả năng 1 trang 41 Khoa học một cách tự nhiên 6 – KNTT: 1. Nêu được ý nghĩa của việc trồng rừng và bảo vệ rừng. 2. Lập kế hoạch các công việc em mà em có thể làm để bảo vệ môi trường không khí
Trả lời
1. Ý nghĩa của việc trồng rừng và bảo vệ rừng là: – Rừng là môi trường sống và là lá phổi xanh của con người – Rừng cung cấp gỗ quí,thảo dược quí, là nới trú ẩn cho động vật – Rừng điều hòa khí hậu, Giảm thiên tai 2. – hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, tăng cường đi bộ, đi xe đạp và dùng các phương tiện giao thông công cộng. – Trồng nhiều cây xanh – hạn chế các nguồn gây ô nhiễm không khí như bụi, rác thải,… do xây dựng. – Tuyên truyền, vận động , nâng cao ý thức cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường không khí. Xem thêm lời giải bài tập KHTN lớp 6 kết nối tri thức hay, cụ thể khác: Bài 9: Sự đa dạng của chất Bài 10: Các thể của chất và sự chuyển thể Bài 11: Oxygen. Không khí Bài 12: một vài vật liệu Bài 13: một số nguyên liệu Bài 14: một vài nhiên liệu


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*