Ý nghĩa quan trọng nhất về việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử

SHubShareLogo


Cập nhật ngày: 22-11-2022 Chia sẻ bởi: Bùi Trần Bảo Châu Ý nghĩa quan trọng nhất về việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử là: phá vỡ thế độc quyền nguyên tử của Mĩ. cân bằng lực lượng quân sự giữa Mĩ và Liên Xô. đánh dấu bước phát triển nhanh chóng của khoa học-kĩ thuật. Liên Xô trở thành cường quốc xuất khẩu vũ khí hạt nhân.
Chủ đề liên quan
Vào năm 1945, những quốc gia nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập? In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào Campuchia, Malaixia, Philippin In-đô-nê-xi-a, Lào, Bru nây Việt Nam, Campuchia, Lào. Biến đổi lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: thường xuyên nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trở thành nước công nghiệp. thành lập và mở rộng liên minh khu vực – ASEAN. xây dựng thành khu vực hòa bình hợp tác và hữu nghị. từ thân phận là nước thuộc địa, các nước đã trở thành quốc gia độc lập, tự chủ. Mục tiêu cốt lõi của Trung Quốc khi tiến hành công cuộc cải cách mở cửa (từ năm 1978) là: lấy chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông làm nền tảng. xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. biến Trung Quốc thành nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. hiện đại hóa, đưa đất nước Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh. Nội dung nào dưới đây không phải là mục tiêu của Mĩ trong “chiến lược toàn cầu”? ngăn ngừa, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới. đàn áp phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. khống chế, chi phối các nước đồng minh phụ thuộc vào Mĩ. tiến hành chiến tranh trên toàn thế giới. Thất bại nặng nề nhất của Mĩ trong thực hiện “Chiến lược toàn cầu” là: thắng lợi của cách mạng Cu-ba năm 1959. thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1975. thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949. thắng lợi của Iran năm 1979. Từ những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Tây Âu có chiều hướng đẩy mạnh liên kết khu vực vì: muốn xây dựng mô hình nhà nước tư bản mang bản sắc châu Âu. bị cạnh tranh quyết định bởi kinh tế Mĩ và Nhật Bản. kinh tế đã phục hồi, muốn thoát khỏi sự khống chế, tác động của Mĩ. muốn khẳng định sức mạnh và tiềm lực kinh tế của Tây Âu. Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật (1951) đã đặt Nhật Bản: luôn ở trong tình trạng phụ thuộc vào Mĩ về chính trị. đứng dưới “chiếc ô” bảo trợ hạt nhân của Mĩ. đứng dưới “chiếc ô” bảo trợ hạt nhân của Mĩ, để cho Mĩ đóng quân và xây dựng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ. đứng dưới “chiếc ô” bảo trợ về kinh tế và an ninh của Mĩ. Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? ứng dụng các thành tựu khoa học-kĩ thuật. khai thác và dùng hợp lí nguồn tài nguyên. tăng cường xuất khẩu công nghệ phần mềm. cải thiện trình độ tập trung vốn và lao động. Hội nghị Ianta có tác động như thế nào đến tình hình quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai? làm nảy sinh những mâu thuẫn mới giữa các nước đế quốc với nhéu. đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh. trở thành khuôn khổ một trật tự thế giới mới, từng bước được thiết lập trong những năm 1945-1949. Đánh dấu sự xác lập vai trò duy nhất thống trị toàn cầu của Mĩ. Trong phong trào phóng ra dân tộc từ sau năm 1945, khu vực nào được ví như “lục địa bùng cháy”? Mĩ Latinh Châu Phi Châu Á Châu Âu Từ năm 1919 đến năm 1930, sự kiện quốc tế nào có tác động, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của cách mạng Việt Nam? chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc năm 1918. Đảng Cộng sản ở các nước thành lập và Quốc tế Cộng sản ra đời năm 1919. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập năm 1921. Vì sao nói cuộc bãi công của thợ máy Ba Son (1925) đã đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam? Đấu tranh có mục tiêu kinh tế, chính trị và có quy mô rộng lớn. Đấu tranh có tổ chức, có mục tiêu chính trị, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế. Đấu tranh có quy mô rộng lớn, tinh thần đấu tranh quyết liệt. Đấu tranh có tổ chức, buộc Pháp phải nhượng bộ một vài quyền lợi kinh tế. Việc Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920) có ý nghĩa gì? Chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Đánh dấu bước ngoặt trong vận hành cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác-Lê nin. Đăng nhập để xem đáp án Đăng nhập để xem đáp án Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi tương đối nhénh chóng và ít đổ máu một phần nhờ có: điều kiện chủ quan thuận lợi. hoàn cảnh quốc tế thuận lợi. nhân dân sẵn sàng đứng lên đấu tranh. sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Lí do nào là cơ bản nhất để Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương hòa hoãn, nhân nhượng cho Trung Hoa Dân quốc một số quyền lợi về kinh tế, chính trị? chính quyền cách mạng chưa đủ sức đánh 20 vạn Trung Hoa Dân quốc. Trung Hoa Dân quốc có lực lượng tay sai Việt Quốc, Việt Cách hỗ trợ từ bên trong. tránh trường hợp đối phó với thường xuyên kẻ thù cùng một lúc. hạn chế việc Pháp và Trung Hoa Dân quốc câu kết với nhau. Sách lược đối ngoại của Đảng trong thời gian từ tháng 9/1945 đến tháng 2/1946 là: hòa Trung Hoa Dân quốc, đuổi Pháp. hòa Trung Hoa Dân quốc, đánh Pháp. hòa Pháp, đuổi Trung Hoa Dân quốc. hòa hoãn với Pháp và Trung Hoa Dân quốc. Đêm ngày 19/12/1946, ở Hà Nội đã diễn ra sự kiện gì? Hội nghị bất thường Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương mở rộng họp và quyết liệt phát động cả nước kháng chiến. Cuộc kháng chiến khắp cả nước chống thực dân Pháp bùng nổ. Trung đoàn Thủ đô được thành lập. Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”. Đại hội đại biểu khắp cả nước lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2/1951) đã quyết liệt đưa Đảng ra vận hành công khai, lấy tên là: Đảng Cộng sản Đông Dương. Đảng Lao động Đông Dương. Đảng Lao động Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặt trận Liên Việt là kết quả sự thống nhất giữa các tổ chức nào? Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Liên Việt. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là chiến dịch nào? Chiến dịch Thượng Lào năm 1954. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Chiến dịch Việt Bắc thu động năm 1947. Chiến dịch Biên giới thu- đông năm 1950.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*